Abraha et al. (2017) – beoordeling door Peter

Dit is een wat vreemde studie omdat het een systematic review van systematic reviews betreft. Ze beoordeling de kwaliteit van de verschillende studies onderling, maar presenteren alleen de AMSTAR score van de SR’s. Het risico op bias van de onderliggende studies van die SR’s is niet helemaal duidelijk. De auteurs geven aan dat ze de uitkomsten gaan beoordelen via GRADE, maar de publicatie hiervan heb ik nog niet kunnen vinden.

De Publicatie

Abraha, I., Rimland, J., Trotta, F., Dell'Aquila, G., Cruz-Jentoft, A., Petrovic, M., Gudmundsson, A., Soiza, R., O'Mahony, D., Guaita, A., & Cherubini, A. (2017) Systematic review of systematic reviews of non-pharmalogical interventions to treat behavioral disturbances in older patiënts with dementia. BMJ Open , 7 (3), e012759. DOI: #10.1136/bmjopen-2016-012759. (link)

De Beoordeling

Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methode: online tool van Omni Cura Academy

Systematic Review

Beoordeling met de online tool van Omni Cura Academy.
Vraagstelling:
De vraagstelling was voldoende duidelijk voor de patiëntenpopulatie, interventie en uitkomst(en).
Uitkomst onder 'outcome measures'.
Zoekstrategie:
De periode van zoeken is niet omschreven.
Er is gezocht in relevante databanken.
De zoektermen passen bij de vraagstelling.
De volledige zoekstrategie is weergegeven of te downloaden.
Zoekstrategie als appendix te downloaden.
Selectieprocedure:
Er zijn inclusiecriteria omschreven.
De volgende studiedesigns werder geïncludeerd:reviews en meta-analyses en daaruit zowel gerandomiseerde als niet-gerandomiseerde studies.
De selecetie is door minimaal twee personen uitgevoerd.
Ze deden de selectie onafhankelijk van elkaar.
Het is omschreven hoe meningsverschillen werden opgelost.
Selectie van studies staat (gek genoeg) onder 'Data extraction and management'
Beoordeling Validiteit:
Het is niet omschreven of de beoordeling door minimaal twee reviewers is uitgevoerd.
AMSTAR checklist voor SR's, Cochrane lijsten voor andere studies. De resultaten van de beoordeling, conform GRADE, zijn echter nooit gepubliceerd.
Data-extractie:
Het is niet omschreven of data-extractie door minimaal twee reviewers is uitgevoerd.
De data-extractie is gestandaardiseerd.
Kenmerken Primaire Studies:
De kenmerken van de primaire studies zijn in een tabel weergegeven.
Table 1
Samenvattende Analyses:
Er is geen meta-analyse uitgevoerd.
Er is niet beoordeeld of er sprake is van klinische of methodologische heterogeniteit.
Er is niet beoordeeld of er sprake is van statistische heterogeniteit.

Reacties

Geef een reactie

Cookies

Op deze website gebruiken we noodzakelijke cookies om te zorgen dat alles goed blijft functioneren. Daarnaast gebruiken we Google Analytics tracking cookies om het verkeer op de website te monitoren. Door de website verder te gebruiken gaat u hiermee akkoord.