Boström et al – beoordeling door Peter

Deze RCT heeft zo goed mogelijk vormen van bias getracht te voorkomen en heeft een grote sample size weten te bemachtigen. Goed opgezette studie, zonder ernstig risico op bias.

De Publicatie

Boström, G., Conradsson, M., Hörnsten, C., Rosendahl, E., Lindelöf, N., Holmberg, H., Nordström, P., Gustafson, Y., & Littbrand, H. (2015) Effects of a high-intensity functional exercise program on depressive symptoms among people with dementia in residential care: a randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry , 31 (8), 868-878. DOI: #10.1002/gps.4401. (link)

De Beoordeling

Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methode: online tool van Omni Cura Academy

Randomized Controlled Trial (RCT)

Beoordeling met de online tool van Omni Cura Academy.
Randomisatie:
De interventie is gerandomiseerd toegewezen via gestratificeerde clusterrandomisatie.
Het risico op bias door de randomisatiemethode is niet ernstig.
Op pagina 2 onder 'Clusters and randomization'.
Allocation Concealment:
Degene die de proefpersoon includeerde was niet op de hoogte van de randomisatievolgorde.
De randomisatie werd door onafhankelijke onderzoekers uitgevoerd met gesloten enveloppen.
Blindering:
Het was niet mogelijk om de deelnemers te blinderen.
Behandelaren waren geblindeerd.
Het is niet omschreven of effectbeoordelaars (onderzoekers) waren geblindeerd, terwijl dit wel mogelijk was.
Het risico op bias door de wijze van blindering is niet ernstig.
Behandelaren waren niet bekend met de interventie, die werden door personal trainers toegepast. Dit wordt ook als sterk punt genoemd in de discussie. Het is niet duidelijk of de onderzoekers waren geblindeerd, maar gezien zij verder niet bij de beoordeling van de uitkomst betrokken waren lijkt dit geen probleem.
Gelijke Groepen: De belangrijke kenmerken van de deelnemers/patiënten aan het begin van de studie zijn in een tabel weergegeven.
De groepen waren voor de start van de studie gelijk.
Geen van de p-waardes is kleiner dan 0.05 in Tabel 1 (voor de vergelijking tussen excercise en control groep).
Lost to Follow-Up:
Er is van tevoren berekend hoeveel deelnemers nodig waren.
Het is niet omschreven of van voldoende ingesloten patiënten een volledige follow-up beschikbaar is.
Er zijn geen verschillen in lost to follow-up tussen de groepen.
De poweranalyse is niet goed omschreven, maar er wordt naar verwezen in de discussie: A limitation in the present study is that the power calculation was not based on the outcome measures used in this study.
Analyse:
De geïncludeerde deelnemers zijn ganalyseerd in de groep waarin ze waren gerandomiseerd, er is sprake van een intention-to-treat analyse.
Deze analyse past bij de onderzoeksvraag.
Een intention-to-treat is realistisch bij een interventie als 'beweging'. De intentie van een bewegingsgroep is geen garantie van werkelijk bewegen, daarom is deze analyse de jusite.
Overig:
Selectieve publicatie van uitkomsten is voldoende uitgesloten
Ongewenste invloed van sponsoren/academic bias is voldoende uitgesloten
De studie geeft een negatief resultaat (geen winst) en is toch gepubliceerd, dat spreekt tegen selectieve publicatie van uitkomsten. Er is voldoende inzage in funding weergegeven om ongewenste invloed uit te sluiten, plus er zijn negatieve resultaten behaald.

Reacties

Geef een reactie

Cookies

Op deze website gebruiken we noodzakelijke cookies om te zorgen dat alles goed blijft functioneren. Daarnaast gebruiken we Google Analytics tracking cookies om het verkeer op de website te monitoren. Door de website verder te gebruiken gaat u hiermee akkoord.