Castellana et al. (2020)- beoordeling door Marjolein

Precieze zoekstring is online op te zoeken en na te bouwen. Selectie vond plaats door twee personen, onafhankelijk van elkaar en meningsverschillen werden besproken. Data- extractie was niet duidelijk omschreven of dit gestandaardiseerd was waardoor er een risico op bias is. Er heeft een beoordeling plaatsgevonden van de primaire studies hetgeen goed is voor de kwaliteit van de studie. Auteurs geven aan waarom er niet alleen RCT zijn opgenomen in de meta-analyse en leggen uit dat dit gerechtvaardigd is.

De Publicatie

Castellana, M., Parisi, C., Di Molfetta, S., Di Gioia, L., Natalicchio, A., Perrini, S., Cignarelli, A., Laviola, L., & Giorgino, F. (2020) Efficacy and safety of flash glucose monitoring in patients with type 1 and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open Diabetes Research & Care , 8 (1), e001092. DOI: #10.1136/bmjdrc-2019-001092. (link)

De Beoordeling

Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methode: online tool van Omni Cura Academy

Systematic Review

Beoordeling met de online tool van Omni Cura Academy.
Vraagstelling:
De vraagstelling was voldoende duidelijk voor de patiëntenpopulatie, interventie, controle interventie en uitkomst(en).
Deelnemers waren kinderen, adolescenten en volwassen poliklinische patiënten bij wie diabetes type 1 of type 2 werd vastgesteld, die werden behandeld met meerdere dagelijkse insuline-injecties (MDI) of continue subcutane insuline-infusie Interventie: Flash Glucose Monitoring Controle interventie is elke vorm van self-monitoring of blood glucose (SMBG). We voerden een systematische review en meta-analyse uit om de werkzaamheid en veiligheid te beoordelen bij patiënten met type 1- en type 2-diabetes. Hierbij werd verandering van HBA1c van baseline tot de laatst beschikbare folluw-up (uitkomst)
Zoekstrategie:
De periode van zoeken is omschreven, er is gezocht in de volgende periode: ? juli 2019-22 juli 2019
Er is gezocht in relevante databanken.
De zoektermen passen bij de vraagstelling.
De volledige zoekstrategie is niet weergegeven of te downloaden.
Er is gezocht in: PubMed, CENTRAL, Scopus en Web of Science the terms ‘flash glucose monitoring’ and ‘FreeStyle Libre’ were searched in PubMed in order to test the strategy (online supplementary table S2.) Volledige zoekstrategie is te vinden
Selectieprocedure:
Er zijn inclusiecriteria omschreven.
De volgende studiedesigns werder geïncludeerd:Deze studies zijn gebruikt: PCS, RCT, NR, RCS, PCS prospective cohort study RCS, retrospective cohort study RCT, randomized controlled trial NR, not reported Brieven, commentaren, posters, studies waarin alleen de nauwkeurigheid van FGM werd beoordeeld, studies over FreeStyle Libre Pro en papers over niet-geïdentificeerde gegevens van FGM-monitors werden uitgesloten..
Er is niet beoordeeld door hoeveel personen de selectie is uitgevoerd.
gevonden in tabel 1 inclusiecriteria: Studies die de werkzaamheid en veiligheid van FGM evalueren bij patiënten van elke leeftijd met diabetes type 1 en type 2 met een follow-up langer dan 8 weken, werden geselecteerd door twee onderzoekers
Beoordeling Validiteit:
Zij voerden de beoordeling onafhankelijk van elkaar uit.
Het is niet omschreven hoe meningsverschillen werden opgelost.
The risk of bias of the included studies is shown in online supplementary tables S3 and S4: The risk of bias of included studies was assessed independently by two reviewers (MC, CP) Hoe meningsverschillen werden opgelost wordt niet beschreven in de tekst. Voor observationeel onderzoek werd de Quality Assessment Tool van het National Heart, Lung en Blood Institute .Voor gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT) werd de tool van Cochrane Collaboration gebruikt om het risico op bias te beoordelen the following aspects evaluated: random sequence generation; allocation concealment; blinding of participants and personnel; blinding of outcome assessment; incomplete outcome data; selecting reporting. For other bias, funding was assessed. Each domain was assigned low, unclear or high risk of bias
Data-extractie:
De data-extractie is door minimaal twee reviewers uitgevoerd.
Dit deden zij onafhankelijk van elkaar.
Het is niet omschreven of de data-extractie is gestandaardiseerd.
The following information was extracted independently by two investigators (MC, CP) in a piloted form: (1) general information on the study (author, year of publication, country, study type etc. Er wordt niet omschreven of er een data-extractie formulier is gebruikt.
Kenmerken Primaire Studies:
De kenmerken van de primaire studies zijn in een tabel weergegeven.
tabel 1
Samenvattende Analyses:
Er is een meta-analyse uitgevoerd voor Randomised Controlled Trials (RCT's) en Niet-gerandomiseerde Studies van Interventies (NRSI). .
De resultaten van RCT's en NRSI zijn niet apart weergegeven, wat zou kunnen wijzen op een verkeerd uitgevoerde meta-analyse.
Er is geen sprake van klinische of methodologische heterogeniteit.
Er is wel sprake van statistische heterogeniteit.
Ideally, a meta-analysis of randomized controlled studies only should be performed since they are more likely to provide unbiased information about the differential effects of alternative health interventions. However, when the question of interest cannot be fully answered by randomized trials due to the paucity of such trials, the inclusion of non-randomized studies is justifie Heterogeneity between studies was assessed by using I2, with 50% or higher regarded as high.

Reacties

Geef een reactie

Cookies

Op deze website gebruiken we noodzakelijke cookies om te zorgen dat alles goed blijft functioneren. Daarnaast gebruiken we Google Analytics tracking cookies om het verkeer op de website te monitoren. Door de website verder te gebruiken gaat u hiermee akkoord.