Castellana et al. (2020) – beoordeling door Peter

Deze SR is grotendeels volgens het boekje uitgevoerd, inclusief de meta-analyse. Enige reden dat ik niet op ‘zeer hoge’ kwaliteit scoor is omdat RCT’s en NRSI gecombineerd zijn in de meta-analyse, maar eigenlijk is ook dat volgens het boekje beargumenteerd en overwogen.

De Publicatie

Castellana, M., Parisi, C., Di Molfetta, S., Di Gioia, L., Natalicchio, A., Perrini, S., Cignarelli, A., Laviola, L., & Giorgino, F. (2020) Efficacy and safety of flash glucose monitoring in patients with type 1 and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open Diabetes Research & Care , 8 (1), e001092. DOI: #10.1136/bmjdrc-2019-001092. (link)

De Beoordeling

Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methode: online tool van Omni Cura Academy

Systematic Review

Beoordeling met de online tool van Omni Cura Academy.
Vraagstelling:
De vraagstelling was voldoende duidelijk voor de patiëntenpopulatie, interventie, controle interventie en uitkomst(en).
In de introductie wordt Flash Glucose Monitoring (FGM) uitgelegd en de uitkomst helder omschreven: verandering in HbA1c van baseline tot de laatst beschikbare follow-up. Controle interventies is elke vorm van self-monitoring of blood glucose (SMBG). Onder 'study selection' staat welke patiëntgroepen geïncludeerd moesten worden in de primaire studies.
Zoekstrategie:
De periode van zoeken is omschreven, er is gezocht in de volgende periode: juli 2019
Er is gezocht in relevante databanken.
De zoektermen passen bij de vraagstelling.
De volledige zoekstrategie is weergegeven of te downloaden.
Er is in verschillende databanken gezocht en de zoekstrategie is als bijlage te downloaden (en te herhalen).
Selectieprocedure:
Er zijn inclusiecriteria omschreven.
De volgende studiedesigns werder geïncludeerd:Onder 'study selection' wordt geïmpliceerd dat alles werd geïncludeerd behalve brieven, commentaar, posters en studies die alleen naar de nauwkeurigheid van FGM kijken. .
Er is niet beoordeeld door hoeveel personen de selectie is uitgevoerd.
"patients of any age with type 1 and type 2 diabetes with a follow-up longer than 8 weeks"
Beoordeling Validiteit:
Zij voerden de beoordeling onafhankelijk van elkaar uit.
Het is niet omschreven hoe meningsverschillen werden opgelost.
Onder 'Data extraction and quality assessment' is uitgebreid beschreven welke checklist is gebruikt voor elk design. Lijkt op zorgvuldige beoordeling, hoewel niet is aangegeven hoe meningsverschillen werden opgelost.
Data-extractie:
De data-extractie is door minimaal twee reviewers uitgevoerd.
Dit deden zij onafhankelijk van elkaar.
De data-extractie is gestandaardiseerd.
Keurig omschreven onder 'data extraction and quality assessment'.
Kenmerken Primaire Studies:
De kenmerken van de primaire studies zijn in een tabel weergegeven.
Table 1 geeft het land, studiedesign, de interventie, de vergelijking, aantal weken follow-up, aantal patiënten en de inclusiecriteria.
Samenvattende Analyses:
Er is een meta-analyse uitgevoerd voor Randomised Controlled Trials (RCT's) en Niet-gerandomiseerde Studies van Interventies (NRSI). .
De resultaten van RCT's en NRSI zijn niet apart weergegeven, wat zou kunnen wijzen op een verkeerd uitgevoerde meta-analyse.
Er is geen sprake van klinische of methodologische heterogeniteit.
Er is geen sprake van statistische heterogeniteit.
Hoewel RCT's en NRSI met elkaar gecombineerd worden weergegeven in de analyses lijken er buiten de randomisatie niet veel klinische en methodologische verschillen (zie Tabel 1) en ook statistische heterogeniteit (weergegeven met een I2 in de forest plots) is laag. De auteurs hebben hier ook duidelijk over nagedacht en benoemen het ook in de discussie.

Reacties

Geef een reactie

Cookies

Op deze website gebruiken we noodzakelijke cookies om te zorgen dat alles goed blijft functioneren. Daarnaast gebruiken we Google Analytics tracking cookies om het verkeer op de website te monitoren. Door de website verder te gebruiken gaat u hiermee akkoord.