Lakhan et al. (2016) – beoordeling door Peter

Deze publicatie betreft een systematic review naar de effectiviteit van aromatherapie voor de behandeling van pijn. Er is gezocht naar Engelse artikelen over aromatherapie waarbij het effect op pijn met een visueel analoge schaal (VAS) is gemeten. De primaire studies lijken niet beoordeeld te worden op methodologische kwaliteit, het risico op bias is daardoor hoog of op zijn minst niet in te schatten. Ook de meta-analyse lijkt niet helemaal terecht, gezien de hoge mate van zowel klinische/methodologische als statistische heterogeniteit. De kwaliteit van deze studie is daardoor laag en vooral de resultaten van de samenvattende analyse kunnen niet zomaar overgenomen worden.

De Publicatie

Lakhan, S., Sheafer, H., & Tepper, D. (2016) The Effectiveness of Aromatherapy in Reducing Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain Research and Treatment , Epub. DOI: #10.1155/2016/8158693. (link)

De Beoordeling

Kwaliteit: laag
Risico op bias: ernstig
Methode: online tool van Omni Cura Academy

Systematic Review

Beoordeling met de online tool van Omni Cura Academy.
Vraagstelling:
De vraagstelling was voldoende duidelijk voor de interventie.
Op eerste pagina wordt omschreven wat 'aromatherapie' inhoudt, er is geen omschrijving van een specifieke populatie of controle interventie. Pijn wordt pas bij 2.2 omschreven, studies met een VAS zijn geïncludeerd.
Zoekstrategie:
De periode van zoeken is niet omschreven.
Er is gezocht in relevante databanken.
De zoektermen passen bij de vraagstelling.
De volledige zoekstrategie is niet weergegeven of te downloaden.
In paragraaf 2.1 staan de databanken en MeSH termen.
Selectieprocedure:
Er zijn inclusiecriteria omschreven.
De volgende studiedesigns werder geïncludeerd:alle designs behalve case studies en studies zonder controlegroep..
Er is niet beoordeeld door hoeveel personen de selectie is uitgevoerd.
In 2.2 staat omschreven dat studies Engelstalig moesten zijn en er moest een pijn meetinstrument gebruikt zijn.
Beoordeling Validiteit:
Het is niet omschreven of primaire studies zijn beoordeeld op validiteit. Het risico op bias is daardoor niet goed in te schatten.
Nergens staat omschreven of studies beoordeeld zijn op validiteit.
Data-extractie:
De data-extractie is door minimaal twee reviewers uitgevoerd.
Dit deden zij onafhankelijk van elkaar.
Het is niet omschreven of de data-extractie is gestandaardiseerd.
Paragraaf 2.3: er staat dat het onafhankelijk gebeurde, maar niet met hoeveel personen.
Kenmerken Primaire Studies:
De kenmerken van de primaire studies zijn weergegeven.
Korte omschrijving in paragraaf 3.2.1, verder in Table 1.
Samenvattende Analyses:
Er is een meta-analyse uitgevoerd voor Randomised Controlled Trials (RCT's) en Niet-gerandomiseerde Studies van Interventies (NRSI). .
De resultaten van RCT's en NRSI zijn niet apart weergegeven, wat zou kunnen wijzen op een verkeerd uitgevoerde meta-analyse.
De onderzoekers beargumenteren niet waarom het gepast is om de resultaten te combineren.
Het is niet omschreven of er sprake is van klinische of methodologische heterogeniteit.
De beoordelaar schat in dat er wel sprake is van klinische of methodologische heterogeniteit.
Er is wel sprake van statistische heterogeniteit.
Twaalf studies zijn geïncludeerd voor de meta-analyse, dit betreft zowel RCT's als NRSI. Vervolgens worden verschillende subanalyses gedaan op basis van uitkomst of patiëntengroep. Hier is minder klinische heterogeniteit, maar statistische heterogeniteit blijft hoog. Desondanks worden geen goede argumenten gegeven waarom het wel verantwoord is de meta-analyse uit te voeren.

Reacties

Geef een reactie

Cookies

Op deze website gebruiken we noodzakelijke cookies om te zorgen dat alles goed blijft functioneren. Daarnaast gebruiken we Google Analytics tracking cookies om het verkeer op de website te monitoren. Door de website verder te gebruiken gaat u hiermee akkoord.