Let op: deze CAT is verouderd en verdient een update!

Het meten van pijn met de REPOS bij de non-communicatieve patiënt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Algemene Gegevens

Datum: 06-06-2012
Auteur(s): Peter Vink
Autorisator(s): Jonne van Overbeeke-Bakker

De Aanbeveling

• Om op systematische wijze de pijn bij non-communicatieve patiënten met een niet aangeboren
hersenletsel te meten, raden de onderzoekers de Rotterdam Elderly Pain Observation Scale
(REPOS) aan. De pijnindicatoren van deze schaal zijn volgens de indicatoren van instrumenten
die gevalideerd zijn voor andere patiëntencategorieën. Daarnaast wordt de REPOS aanbevolen
om pragmatische redenen: het is een dichotome schaal, Nederlandstalig, en snel uit te voeren.
• Niveau van evidence: B

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Op de afdeling Neurochirurgie in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam is
ongeveer een derde van de patiëntenpopulatie non-communicatief met niet aangeboren
hersenletsel als oorzaak. De gebruikelijke methode van pijnmeting met behulp van de Visual
Analogue Scale (VAS) of de Numerical Rating Scale (NRS) is bij deze patiënten niet mogelijk. Pijn
wordt daarom beoordeeld op basis van de klinische blik van de verpleegkundigen. Dit is een
subjectieve methode waarmee de kwaliteit en veiligheid van zorg voor deze patiënten niet te
meten, registreren en garanderen is. Er is een behoefte aan een objectief instrument om pijn te
meten bij deze patiënten.

PICO

P: Patiënten met verlaagd bewustzijn door niet aangeboren hersenletsel
I: Meetinstrument
C: Klinische blik / geen meetinstrument
O: Meten van pijn

De Vraag

Stap 2: Acquire

De Zoekstrategie

Er is een search verricht in TRIP Database, National Guidelines Clearing House, NHS Evidence, Cochrane, Pubmed, Cinahl en Embase.
Zoektermen: (low) conscious*, letharg*, apath*, pain, discomfort, measure*, scale, score.
Behavioural Pain Scare, BPS, Critical-Care Pain Observation Tool, CPOT, brain-injured,assess*.
Na beoordeling bleken 4 artikelen bruikbaar: twee systematic reviews [1], [4], één expert review² en één integrative review. Toelichting op gevonden informatie uit de studie van Herk werd door middel van een search in Google™ nog een primaire studie gevonden [5].

Stap 3: Appraise

De Kritische Beoordeling

Pudas-Tähkä [1] beschrijft vijf ontwikkelde pijn observatieschalen voor patiënten met een verlaagd bewustzijn of gesedeerde patiënten op de intensive care. Bij patiënten in kritieke toestand is pijn vaak onderschat en de behandeling van pijn inadequaat. Bij patiënten met een verlaagd bewustzijn of sedatie moet pijn gemeten worden met objectieve methoden gebaseerd op gedrags- en fysiologische factoren. Een gouden standaard voor het meten van pijn bij patiënten met een verlaagd bewustzijn of sedatie ontbreekt. De “Behavioural Pain Scale” (BPS), “Critical-Care Pain Observation Tool” (CPOT) en “Nonverbal Adult Pain Assessment Scale” behaalden de hoogste scores bij kwaliteitsbepaling.
Schnakers² beschrijft acht pijn observatieschalen, waarvan vier meest bruikbaar zijn bij dementerende patiënten (deze zijn niet relevant voor onze patiëntengroep en worden daarom buiten beschouwing gelaten) en vier bij gesedeerde en geïntubeerde patiënten. Voor gesedeerde of geïntubeerde patiënten zijn op moment van schrijven de best ontwikkelde pijnschalen de COMFORT, DOLOUSI, de “Nociception Coma Scale” (NCS) en BPS. De BPS is de enige gevalideerde schaal voor volwassenen.
Roulin³ beschrijft een integrative review naar pijnindicatoren bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel op de intensive care, gefiltreerd uit vier pijn observatieschalen. Het gaat om de “Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability” (FLACC), NCS, CPOT en BPS.
In de best gevalideerde pijn meetinstrumenten zijn gedragsmatige pijnindicatoren zoals gezichtsuitdrukking, lichaamsbeweging, spierspanning gebruikt. De beschrijving van de pijnindicatoren zijn bij elk instrument anders. De intensiteit en aard van gedragsmatige pijnindicatoren variëren op basis van bewustzijn. Bij patiënten met pijn zijn veranderingen in
fysiologische parameters meetbaar, maar dit zijn geen betrouwbare indicatoren voor pijn.
Herk [4] heeft een systematic review uitgevoerd naar het gebruik van pijnmeetinstrumenten bij noncommunicatieve ouderen. Zij onderzochten 13 verschillende soorten pijn observatieschalen op psychometrische eigenschappen. De meeste studies waren te beperkt om te kunnen concluderen dat de gebruikte instrumenten valide en betrouwbaar zijn. Op basis van dit onderzoek hebben de auteurs de Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS) ontwikkeld. De validatie van deze
schaal is niet gepubliceerd in Pubmed, maar te vinden via Google™.[5]

De Resultaten

Het meten van pijn bij de patiënten met een verlaagd bewustzijn door niet aangeboren hersenletsel is van groot belang en wordt onderschat in de klinische setting. Tot voor kort was nog geen onderzoek verricht of het ervaren van pijn bij de non-communicatieve patiënten überhaupt mogelijk is. Schnakers² concludeert dat deze patiënten bij toediening van een pijnprikkel veranderingen laten zien in gedragsmatige pijnindicatoren. Het meten van pijn moet bij deze patiëntencategorie worden uitgevoerd met behulp van objectieve pijnindicatoren op basis van gedrag. Deze pijnindicatoren zijn beschikbaar in enkele (deels) gevalideerde pijnmeetinstrumenten zoals de BPS, POT, Nonverbal Adult Pain Assessment Scale en de NCS. De gebruikte pijnindicatoren en gradaties hiervan verschillen echter per meetinstrument en er is geen gouden standaard.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Er is geen gevalideerd meetinstrument voor pijn bij patiënten met een verlaagd bewustzijn door niet aangeboren hersenletsel. Van de gevonden meetinstrumenten lijkt de REPOS schaal de best beschikbare schaal voor onze patiëntencategorie, vooral vanuit pragmatische overweging. De schaal is snel uit te voeren in de klinische setting, laat weinig ruimte voor subjectiviteit door de dichotome pijnindicatoren en is bovendien Nederlandstalig.

De Aanbeveling

• Om op systematische wijze de pijn bij non-communicatieve patiënten met een niet aangeboren
hersenletsel te meten, raden de onderzoekers de Rotterdam Elderly Pain Observation Scale
(REPOS) aan. De pijnindicatoren van deze schaal zijn volgens de indicatoren van instrumenten
die gevalideerd zijn voor andere patiëntencategorieën. Daarnaast wordt de REPOS aanbevolen
om pragmatische redenen: het is een dichotome schaal, Nederlandstalig, en snel uit te voeren.
• Niveau van evidence: B

Stap 5: Assess

Toepassing in de praktijk

De REPOS wordt op de afdeling neurochirurgie in het AMC geïmplementeerd. De aandachtsvelders voor pijn van deze afdeling zullen het effect van de REPOS evalueren.

Bronvermelding

1. Pudas-Tähkä SM, Axelin A, Aantaa Ret al. Pain assessment tools for unconscious or sedated intensive care patients: a
systematic review. J Advanced Nursing 2009; 65: 946–56.
2. Schnakers C, Chatelle S, Majerus O, et al. Assessment and detection of pain in noncommunicative severely braininjured patients. Expert Review of Neurotherapeutics 2010; 10 (11):1725-31.
3. Roulin MJ, Ramelet AS. Pain indicators in brain-injured critical care adults: An integrative review. Australian.Critical
Care 2011; 25 (2):110-8.
4. Herk R van, Dijk M van, Baar FP, et al. Observation scales for pain assessment in older adults with cognitive
impairments or communication difficulties. Nursing Research 2007; 56 (1): 34-43.
5. Herk R. van, Dijk M van, Baar FP, et al. The Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS). A new behavioural pain
scale for non-communicative adults and cognitively impaired elderly patients. J Pain Management 2009; 1 (4): 367-77.

Geef een reactie

Cookies

Op deze website gebruiken we noodzakelijke cookies om te zorgen dat alles goed blijft functioneren. Daarnaast gebruiken we Google Analytics tracking cookies om het verkeer op de website te monitoren. Door de website verder te gebruiken gaat u hiermee akkoord.