Testwegen bij borstvoeding

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Algemene Gegevens

Datum: 03-02-2021
Auteur(s): Thari Horstman (Kinderverpleegkundige bij Gelre ziekenhuizen Apeldoorn), Jolande Maaskant (Verpleegkundig onderzoeker bij AMC),
Autorisator(s): Jolande Maaskant (Verpleegkundig onderzoeker bij AMC),

De Aanbeveling

Testwegen is een betrouwbare manier om de intake vast te stellen bij zuigelingen, op voorwaarde dat volgens een standaard protocol gewerkt wordt en een weegschaal wordt gebruikt die in staat is kleine verschillen te meten.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Op de kinder- en neonatologieafdeling van Gelre ziekenhuizen worden zuigelingen, bij wie het van belang is dat de vochtintake wordt bijgehouden, voor en na de borstvoeding gewogen (testwegen). Het nauwkeurig meten van de borstvoeding is van groot belang bij zieke zuigelingen. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat er wordt bijgevoed met kunstvoeding of dat de zuigeling via een andere wijze de voeding krijgt. Er zijn verschillende standpunten of testwegen nu wel of niet betrouwbaar is voor het inschatten van de melkinname bij zuigelingen.

PICO

P: Zuigelingen met voedingsproblemen die borstvoeding krijgen
I: Testwegen
C: Melkintake
O: Overeenstemming

De Vraag

Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag: wat is de betrouwbaarheid van testwegen met betrekking tot de melkintake bij zuigelingen met voedingsproblemen die borstvoeding krijgen?

Stap 2: Acquire

De Zoekstrategie

  • Zoekactie 1: gezocht in Medline (PubMed) op 01-10-2019 zonder filters , 451 hits, 3 geïncludeerd, link.

Zoektermen: infant, newborn, baby, breast feeding, milk, bottle feeding, test weighing, pre- and post breastfeeding, weights, measures, milk intake, drinking, body weight, weight gain.

Stap 3: Appraise

De Kritische Beoordeling

Haase et al. (2009)

Kwaliteit: 3/5, Risico op bias: 33/100. (1x beoordeeld)
Beoordeeld met UMC-checklist van Hunink en Cochrane checklist .
De cohortstudie van Haase et al.1 onderzoekt een accurate testweeg techniek voor premature en hoog-risico zuigelingen in het ziekenhuis. De studie werd uitgevoerd volgens een standaard protocol door NICU-verpleegkundigen, die geblindeerd waren voor de intake.
(bekijk beoordeling)

Rankin et al. (2016)

Kwaliteit: 4/5, Risico op bias: 33/100. (1x beoordeeld)
Beoordeeld met UMC-checklist van Hunink en Cochrane checklist .
De cohortstudie van Rankin et al. (2016) heeft als doel te evalueren of testwegen volgens een standaard protocol betrouwbaar is voor het inschatten van de melkintake bij borst gevoede prematuren. De studie werd geblindeerd uitgevoerd, de personen waren niet op de hoogte van de hoeveelheid voeding. Zij voerden de studie uit volgens een standaard protocol.
(bekijk beoordeling)

Savenije & Brand (2006)

Kwaliteit: 3/5, Risico op bias: 67/100. (1x beoordeeld)
Beoordeeld met UMC-checklist van Hunink en Cochrane checklist.
De studie van Savenije & Brand (2006) heeft als doel het beoordelen van de nauwkeurigheid en de precisie van het testwegen in de klinische praktijk. De cohortstudie werd uitgevoerd door geblindeerde onderzoekers.
(bekijk beoordeling)

De Resultaten

Haase et al. (2009): In de studie van Haase et al. (2009) is een methode beschreven voor het testwegen. Bij 24 zuigelingen (31 tot 39 weken zwangerschapsleeftijd) werd de intake vergeleken met de gewichtstoename. Tien zuigelingen hadden geen zuurstof of lijnen en 12 zuigelingen kregen wel zuurstof en werden niet losgekoppeld van monitoring. De zuigelingen werden allemaal gewogen op de Medela Babyweegschaal volgens een strak protocol. Zo werden de zuigelingen voor en na de voeding tweemaal gewogen en bij een verschil groter dan 5 gram werd het gewicht opnieuw bepaald. Vervolgens werd het gemiddelde gewicht geregistreerd. Om bewegingen te voorkomen werden de zuigelingen strak ingebakerd. Kledingstukken, doeken of spuuglapjes mochten niet de randen van de weegschaal raken. Daarnaast moest met dezelfde kledingstukken voor en na worden gewogen. Luiers werden van te voren verschoond en dezelfde luier bleef aan tijdens het nawegen. Tot slot moest de weegschaal horizontaal staan, zo dicht mogelijk naast het bed van de patiënt en op dezelfde plek blijven voor en na het testwegen. De resultaten laten zien dat er slechts 2 metingen buiten het 95% betrouwbaarheidsinterval en 1 meting buiten het klinisch relevante verschil van 5 gram vielen. De correlatie coefficienten tussen intake en wegen was 0.998 (zonder lijnen) en 0.997 (met lijnen).
Rankin et al. (2016): De studie van Rakin et al. (2016) maakte gebruik van hetzelfde protocol als Haase et al. (2009). Ook in deze studie wordt de intake vergeleken met de gewichtstoename. Bij 68 zuigelingen (28 tot 36 weken zwangerschapsleeftijd) werd 3 keer voor en 3 keer na het voeden het gewicht bepaald. Zij werden gewogen op de babyweegschaal II van Medela. In 85% van alle testgewichten was het verschil binnen de aanvaardbare grens van 5 gram. Het goed naleven van het protocol bleek belangrijk: 89% van de testgewichten waren binnen het verschil van 5 ml bij een goed nageleefd protocol versus 71% wanneer het protocol niet volledig werd gevolgd (p = 0.04).
Savenije & Brand (2006): Savenije et al. (2006) hebben het testwegen uitgevoerd bij 100 zuigelingen (34 en 40 weken zwangerschapsleeftijd) waarvan er 94 het onderzoek hebben voltooid. Zij werden gewogen op een Avery Berkel Pesa ERR330 elektronische weegschaal. De zuigelingen kregen voeding door middel van een fles, cup of sonde. De zuigeling werd gemeten met babykleding, luier en indien van toepassing met lijnen. Er werd geen gebruik gemaakt van een standaard protocol. Bij 95% van de metingen waren de verschillen tussen het gewicht en de melkinname tussen 12.4 en 15 ml, het maximale verschil was 30 ml. De auteurs concluderen dat testwegen een onnauwkeurige methode is om intake vast te stellen. Zij denken dat babyweegschalen niet gevoelig genoeg zijn om de gewenste kleine verschillen in gewicht te meten.

Stap 4: Apply

De Conclusie

In twee studies is gebleken dat testwegen betrouwbaar is door gebruik te maken van een standaard protocol bij zuigelingen <40 weken. Een derde studie toont aan dat testwegen geen betrouwbare methode is. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is het gebruik van een standaard protocol.

De Aanbeveling

Testwegen is een betrouwbare manier om de intake vast te stellen bij zuigelingen, op voorwaarde dat volgens een standaard protocol gewerkt wordt en een weegschaal wordt gebruikt die in staat is kleine verschillen te meten.

Stap 5: Assess

Toepassing in de praktijk

Er wordt bij verpleegkundigen nagevraagd of het werken volgens een vast protocol haalbaar is. Wanneer het protocol kan worden ingezet op de afdeling kan het testwegen worden gecontinueerd. Wel wordt geadviseerd om te controleren of de weegschaal kleine verschillen nauwkeurig kan vaststellen. Indien het protocol niet kan worden nageleefd, wordt geadviseerd het testwegen niet meer uit te voeren omdat deze meting dan onbetrouwbaar is voor het inschatten van de intake.

Bronvermelding

  1. Haase, B., Barreira, J., Murphy, P., Mueller, M., & Rhodes, J. (2009) The development of an accurate test weighing technique for preterm and high-risk hospitalized infants. Breastfeeding Medicine , 4 (3), 151-156. (link)
  2. Rankin, M., Jimenez, E., Caraco, M., Lostetter, L., & DuPont, T. (2016) Validation of Test Weighing Protocol to Estimate Enteral Feeding Volumes in Preterm Infants. The journal of pediatrics , 178, 108-112. (link)
  3. Savenije, O., & Brand, P. (2006) Accuracy and precision of test weighing to assess milk intake in newborn infants. ADC Fetal & Neonatal Edition , 91 (5), 330-332. (link)

Geef een reactie

Cookies

Op deze website gebruiken we noodzakelijke cookies om te zorgen dat alles goed blijft functioneren. Daarnaast gebruiken we Google Analytics tracking cookies om het verkeer op de website te monitoren. Door de website verder te gebruiken gaat u hiermee akkoord.