Veiligheid en comfort: temperatuurmeting bij zuigelingen.

Let op: Deze CAT is verouderd en verdient een update! Start update!

algemene gegevens

Auteurs: Corianne van der Perk
Autorisator: Jolanda Maaskant en Joke Wielenga
Datum: mei 2013

de aanbeveling

• De aanbeveling is om bij zuigelingen tot 1 jaar de temperatuur te meten m.b.v. een huidsensor (continue
meting).
• Niveau van bewijs: B

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Op de afdeling Chirurgie-Zuigelingen van het Emma Kinderziekenhuis wordt bij pasgeborenen in de couveuse
(of in een warmtebed) een huidsensor aangebracht om de lichaamstemperatuur te meten via de huid.
Naast het gebruik van deze huidsensor wordt vaak ook de temperatuur nog rectaal gemeten, maar dit wordt
wisselend uitgevoerd. De ene verpleegkundige doet dit standaard en de andere verpleegkundige doet dit niet
of alleen op indicatie. Er bestaat klinische onzekerheid welke temperatuurmeting bij pasgeborenen het meest
betrouwbaar en het minst belastend is.

PICO

P: Pasgeborenen in een couveuse of op een warmtebed
I: Temperatuurmeting met behulp van een huidsensor
C: Rectale temperatuur meting
O: Betrouwbare, veilige temperatuurmeting

Stap 2: Acquire

De Zoekstrategie

Search: PubMed, Cochrane en CINAHL. Er is gezocht naar publicaties vanaf 2000.
Zoektermen: skin temperature measurement, rectal temperature, infant, neonates, premature, incubator.
Resultaten: 2 relevante artikelen [1,2].

Stap 3: Appraise

De Kritische Beoordeling

Dollberg et al. [1]
onderzocht het verschil tussen een transcutane temperatuurmeting en een rectale
temperatuurmeting. Het onderzoek is goed uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd bij 30 stabiele neonaten
(26-36 wkn zwangerschapsduur) met een gewicht tussen de 690 en 2140 gram. Bij elk geïncludeerd kind
werd 1 temperatuursensor in het rectum ingebracht, 1 sensor geplakt tussen matras en buik direct onder
de navel (buikligging), 1 sensor geplakt tussen matras en de wervelkolom (rugligging) en 1 sensor axillair.
Metingen werden uitgevoerd in een gecontroleerde couveuse of open warmtebed. Gedurende een uur
werden elke 5 seconden metingen verricht. Uit de uitkomsten blijkt dat er geen significant verschil is tussen
temperatuurmeting via de huid of rectaal wanneer de pasgeborene in een couveuse wordt verpleegd.
Wanneer het kind in een warmtebed lag, werd een significant lagere temperatuur gemeten met de
huidsensor in vergelijking met de rectale meting (0.35 ± 0.14°C, p=0.002). Het maximale verschil was 0.5°C. Bij
alle metingen verschilde de waarde van de axillaire meting het meest van de rectale temperatuur. Er worden
geen complicaties beschreven.

De Resultaten

Van der Spek et al.²
onderzocht het verschil tussen een transcutane temperatuurmeting en een rectale
temperatuurmeting bij 26 “very low birth weight” neonaten. Deze patiënten hadden een gemiddelde
zwangerschapsduur van 28 (±2) weken en wogen gemiddeld 1026 (±180) gram. Bij elke pasgeborene werd één
temperatuursensor in het rectum ingebracht, één sensor geplakt boven de navel (buikligging), één sensor
geplakt naast de wervelkolom net boven de bilspleet (rugligging) en één sensor in de flank tussen de heup en
de ribben geplaatst (zijligging). Er werden 1205 metingen geanalyseerd. De gemiddelde rectale temperatuur
was 37.05°C (±0.41) versus 37.18°C (±0.50) gemeten met de huidsensor, een statistisch significant verschil. De
auteurs concluderen dat het verschil weliswaar significant is, maar het absolute verschil van slechts 0.13°C
wellicht klinisch niet relevant is.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Bij pasgeborenen tot 37 weken die verpleegd worden in een couveuse of warmtebed kan gekozen worden voor huidtemperatuur in plaats van rectale temperatuurmeting. Hierbij is de manier van plaatsing en locatie van de temperatuursensor van belang. Over neonaten boven de 37 weken in een “gewoon” bed is geen literatuur gevonden. Echter, er lijkt geen reden om aan te nemen dat de gegevens niet generaliseerbaar zijn voor zuigelingen van 0-1 jaar daar zij fysiologisch niet heel veel verschillen met een zuigeling van 37 weken zwangerschapsduur. Ook bij huidtemperatuurmeting in een niet verwarmd bed is het niet aannemelijk dat (mits de sensor goed is geplaatst) deze meting onbetrouwbaar zou zijn.

De Aanbeveling

• De aanbeveling is om bij zuigelingen tot 1 jaar de temperatuur te meten m.b.v. een huidsensor (continue
meting).
• Niveau van bewijs: B

Stap 5: Assess

Toepassing in de praktijk

Continue temperatuurmeting via de huid heeft de voorkeur en dit wordt opgenomen in de protocollen en via de bestaande route bekend gemaakt onder artsen en verpleegkundigen.

Bronvermelding

1. Dollberg S, Rimon A, Atherton HD, Hoath SB, †Amer J. Continuous measurement of core body temperature
in preterm infants. Perinatol 2000;17(5):257-264.
2. van der Spek RDG, van Lingen RA, van Zoeren-Grobben D. Body temperature measurement in VLBW infants
by continuous skin measurement is a good or even better alternative than continuous rectal measurement.
Acta Pædiatrica 2009;98:282-285.

Geef een reactie